Hrvatska elektroprivreda Vukovar

Napravljena CNC gravirana ploča za oznaku na trafo stanici.