Svijetleće reklame

Svijetleće reklame mogu biti izvedene sa direktnom ili indirektnom LED rasvjetom izvedbe viseće, stupne, jednostrane, obostrane i zidne.