Bolnica

Za Vinkovačku bolnicu napravili smo svijetleću reklamu, kao i oznake unutar zgrada.